جايگاه گوانتاناما در معادلات بين المللى آمريكا

قدرت غرب نه در ميزان تسليحات در اختيار اين كشورها است، قدرت حقيقى كشورهاى غربى ناشى از چگونگى ترتيبات حيات داخلى است، ماهيت روابط مردم و حكومت است كه اقتدار غرب را در صحنه بين المللى شكل مى دهد...امروزه زندان گوانتانامو به سمبل ضديت با آمريكا تبديل شده است.

 

تاخیر در آزادی گروگان‌های آمریکایی خواست انگلستان بود

حمیدرضا نقاشیان در سال‌های ابتدایی انقلاب نامی آشنا برای سیاسیون داخلی و خارجی بود. محافظت از امام خمینی، مسوولیت پروژه فرقان و سفرهای متعدد برای خریدهای تسلیحاتی او را به یک چهره ویژه تبدیل کرده بود.

 

ژنرال هویزر از ایران رفت

واشنگتن- خبرگزاری ها- مقام های وزارت دفاع آمریکا فاش کردند که ژنرال هویزر خاک ایران را ترک گفته است به اظهار منابع آمریکائی او ماموریت داشت در طول اقامت خود در ایران فرماندهان ارتش را از دست زدن به کودتا باز دارد.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved