تقويت ديپلماسي عمومي آمريكا در خاورميانه

انديشكده مطالعات استراتژيك و بين‌الملل با انتشار گزارشي مفصل مي‌نويسد كه استفاده از دانش‌آموختگان بومي كه در غرب تحصيل كرده‌اند بايد در اولويت قرار گيرد.

 

در آن شب فاجعه آمیز چه گذشت؟

آنچه که لنگستون از آن بی خبر است، این است که در همان لحظه، «چارلز بک ویث» هم به همین موضوع فکر می‌کند. کمبود جا برای ۷۴ نفر، با توجه به لزوم برگرداندن ۵۳ گروگان آمریکایی به این معنی است که باید عده‌ای را جا گذاشت. یا باید از حمل افراد ایرانی و افسران وابسته به رژیم سابق ایران صرف نظر کرد و یا از حمل عده‌ای از افراد چارلی. این تصمیم، آنقدرها هم ساده نیست. به هر دو دسته، به ویژه به ایرانیها، وظایف معینی محول شده است. «بک ویث»‌ نمی‌تواند به این مساله فکر نکند. او باید پیش از شروع مرحله‌ دوم عملیات، این مشکل را به نوعی حل کند. اما یک چیز مسلم است: عملیات باید طبق برنامه پیش برود‎؛ طبق برنامه!

 

بازخواني روند ديپلماسي در تحولات منطقه اي پس از يازده سپتامبر

پس از اين كه نيروهاي آمريكايي، حكومت ديكتاتوري عراق را ساقط كردند، اينك بايد به پيشواز شرايط جديد‌ عراق پس از جنگ مي رفتند. آن ها كه براي شكست نيروهاي صدام، همه نوع پيش بيني ها را لحاظ كرده بودند، بسيار سريع به اهداف شان رسيدند، اما براي عراق پس از تصرف، درست برعكس، نه تنها احتمالات متعدد را در نظر نگرفته بودند، بلكه هيچ گونه برنامه مشخص و دقيقي براي عراقي كه با راهبردهاي آمريكا پيش رود، نداشتند

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved