ژنرال هویزر از ایران رفتبگفته این مقام ها هویزر ماموریت خود را با موفقیت محدود به پایان رسانده و پس از بازگشت به آمریکا جیمی کارتر و سایر رهبران دولت آمریکا در جریان اقدام های خود قرار داده و سپس به اروپا بازگشته است. وی معاون فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا است بگفته بعضی مقام ها علت ترک ایران بوسیله هویزر آن بود که اقامت وی به احساسات ضد آمریکائی در ایران دامن می زد.
در آمریکا رسما اعلام شده بود که سفر هویزر با تلاشهای آمریکا در مورد مسئله وجود سلاحهای پیشرفته آمریکایی موجود در ایران بستگی داشته است، اما مقام های نزدیک به دولت آمریکا می گویند ماموریت اصلی هویزر آن بود که بکوشد ارتشیان را ترغیب به کنار ماندن از آشوب های سیاسی نماید.
هادینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که پایان ماموریت هویزر در ایران را اعلام کرده است، گفته است ماموریت هویزر آن بوده است که با مقام های نظامی ایران درباره روابط، نظامی دو کشور و فروش اسلحه گفتگو کرده و نیز در مورد حمایت آمریکا از قانون اساسی و دولت بختیار با آنان مشورت نماید و امیدوار باشد که نظامیان ایران نیز از (بختیار) حمایت کنند.
هادینگ کارتر گفته است هویزر بعضی مسائل ناشی از وضع سیاسی و اقتصادی ایران را مورد بحث قرار داده و نتیجه آن کاملاً رضایت بخش بوده است.
وقتی از هادینگ کارتر پرسیده شد آیا دولت آمریکا از استقرار ارتشیان ایران در پادگانها راضی است او جواب داد کاملاً این طور است، هیچ دلیلی نمی بینم که غیر از این باشد. هادینگ کارتر گفت حقیقت آنست که ارتش ایران از قانون اساسی حمایت می کند و این حقیقت را دولت بختیار بطور خصوصی و عمومی بارها اعلام کرده است.
هادینگ کارتر در ضمن گفت آمریکا از دولت بختیار در برابر آیت الله خمینی که اعلام حکومت اسلامی کرده است پشتیبانی می کند و گفت ما دولت بختیار را دولت ایران می شناسیم و ادامه داد ما به روابط خود با این دولت ادامه داده و خواهیم داد.

منبع: چهارشنبه 18 بهمن ماه 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved