اطلاعيه افشاگرى شماره 9بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
     امپرياليسم آمريكا، اين ديو خونخوار روبه صفت، با تمام قوا و حيله‏ها و امكانات خويش درصدد
رخنه كردن در افكار و انديشه‏هاست كه منجر به وابستگى در كليه روابط و نهادهاى فرهنگى، سياسى و
اقتصادى ما مى‏شود. اين مار زخم خورده مى‏كوشد تا از هر فرصتى براى ايجاد رابطه‏اى نزديك‏تر استفاده
كرده، موجوديت پليد و زهرآلودش را به ما تحميل نمايد.
     نامه زير نشان مى‏دهد كه چگونه اين توطئه‏گر پليد مى‏خواست با برگزارى جشن «هجرت»
احساسات پاك مسلمانان را در اين حركت به نفع خويش جذب نمايد؛ شايد سرپوشى بر سر جنايات
بى‏شمارش نهاده باشد، سرپوشى بر خون شهيدانمان، سرپوشى بر كوخهاى ويران و سرپوشى بر آوارگى مستضعفان. اين تصميم بعد از دستور امام خمينى به دولت و شوراى انقلاب در مورد برگزارى هر چه باشكوهتر آغاز پانزدهمين قرن هجرت اتخاذ مى‏گردد.
     متن نامه چنين است:

از: سفارت آمريكا در تهران اكتبر 79
به: كميته داخل دولت آمريكا در آسيا، واشنگتن دى: سى
موضوع: جشن «هجرت» در ايالات متحده
     1ـ آيت‏اللّه‏ خمينى، امروز به شوراى انقلاب و دولت موقت ايران دستور داد كه با برنامه‏هاى انقلابى به
استقبال آغاز پانزدهمين قرن هجرت بروند تا عظمت و فرخندگى اين موقعيت را بنمايانند.
     2ـ فورا اطلاعات مورد نياز در زمينه طرحهاى ايالات متحده به منظور بزرگداشت «هجرت» را به
نحوى كه با جشنهاى ايران مرتبط باشد، پست نماييد.
     3ـ اگر ايالات متحده در نظر دارد كه جشنهاى هجرت را با شركت بعضى از ايرانيان برگزار نمايد،
جزئيات لازم را بفرستيد.

لينگن
كاردار سفارت آمريكا در تهران

     چرا سعى مى‏كنند با طرح ساده مسئله و شركت در برگزارى جشن هجرت نظرات عمومى را نسبت به
امپرياليسم آمريكا منحرف سازند؟
     آيا اين خود دليل بر پيچيدگى حركت منافقانه آمريكا در رابطه با كشورهاى زير سلطه نيست؟
آمريكا چه محيط مساعدى را در ايران اسلامى براى پوشاندن ماهيت پليد خود مى‏بينند كه جرأت مى‏كند
جشن هجرت پيغمبر اسلام را برگزار كند.
     آيا ديگر وقت آن نيست كه ساده‏انديشان ما به ماهيت كثيف و توطئه‏گر اين شيطان بزرگ پى ببرند و با
تمام نيرو با آن به مقابله برخيزند.
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved