جهنمي براي مردان چارلی

«بكويث» فرمانده عمليات « پنجه عقاب» كه پيش از ماموريت گفته بود « به من تجهيزات بدهيد تا ايران را برايتان شخم بزنم» همراه با مردان شكست ناپذيرش در بيابانهاي طبس به جهنمي گرفتار شده بودند كه جز مرگ و گداختن در شعله هاي آتش پيش روي خود نمي ديدند . «پنجه عقاب» برای همیشه در طبس دفن گرديد .

 

شرايط سياسي ايران در 444 روز گروگانگيري

در شماره 8 مجله حضور طى مقاله مفصلى ابعاد گوناگون اشغال لانه جاسوسى امريكا مورد بحث و تحليل قرار گرفت. در مقاله مزبور تاكيد اساسى بر زمينه‏ها و جريان تسخير لانه جاسوسى و همچنين واقعه طبس بود. در مقاله‏اى كه اينك به نظر خوانندگان گرامى مى‏رسد، نويسنده عمدتا به پيامدهاى بعدى وقايع ياد شده مى‏پردازد.

 

تبلیغات سرباز عملیات روانی آمریکا

نویسنده، به بهانه افشای پرداخت رشوه از سوی یک موسسه پیمانکار ارتش آمریکا در عراق به روزنامه نگاران عراقی، به بررسی نقش تبلیغات روانی در سیاست‌های جنگ افروزانه دولت ایالات متحده پرداخته است.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved