اطلاعيه افشاگرى شماره 5

در اطلاعيه‏هاى قبل سفارت سابق آمريكا را جاسوسخانه ناميده بوديم زيرا به هر گوشه‏اى كه نظرافكنديم سندى از خبرگيرى و جاسوسى يافتيم؛ به هر طرف كه رفتيم مدركى از خريدن افراد مشاهده كرديم؛ به هر كه دست زديم نقشه‏هاى حساب شده و اطلاعات فراوان از ارگانهاى مختلف مملكتى ديديم و بالاخره در پشت سر كليه توطئه‏ها، دست عوامل مستقيم و غير مستقيم آمريكا مشهود بود. در انتقال ثروت ملى ايران به خارج توسط طاغوتيان نقش عوامل آمريكا كم نبوده و نيست، لذا براى نمونه سه سند ذيل را كه نشانگر مدعاى ماست به پيشگاه قضاوت امام و خلق ارائه مى‏دهيم.

 

آمريكا حامي اشغال ايران

اقدام مشترك شوروي و انگلستان در اشغال نظامي خاك ايران در شهريور 1320، رويدادي بود كه حمايت آمريكا را نيز به دنبال داشت. زيرا اگرچه آمريكائيها در شروع اين حمله مشاركتي نداشتند ولي راجع به اين حادثه از پيش با آنان رايزني شده بود و جبهه «متفقين» در مورد ايران نيز اتفاق نظر خودرا كاملاً حفظ كرده بودند.

 

سخني با برخي فاتحان لانه جاسوسي

روزنامه سياست روز - پنجشنبه 13 آبان 1389
«سخني با برخي فاتحان لانه جاسوسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز 13 آبان است. سه اتفاق مهم در اين روز افتاده است كه هر كدام اهميت ويژه‌ خود را دارد ، اما تسخير سفارت آمريكا در تهران از ابعاد گوناگون اهميت بيشتري يافته است.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved