مأموريت «آيرونسايد» در ايران

«آيرونسايد» ژنرال بلند‌پايه انگليسي از پايه‌‌هاي اصلي سياست خارجي انگليس در ايران در سال پاياني حكومت قاجار به شمار مي‌رود. او از طراحان اصلي سياستي بود كه براساس آن پرونده حاكميت 153 ساله دودمان قاجار بايد به دست رضاخان پهلوي و با كودتائي كه از لندن طراحي و حمايت مي‌شد در هم مي‌پيچيد.

 

سياست قدرت و فرهنگ سياسي: آمريكا و ايران

در اين نوشتار، نويسنده نخست نگاهي دارد به فرهنگ سياسي ايران و پس از تعريف و تحديد آن به بررسي ماهيت آن، بويژه در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مي پردازد. نويسنده از رهگذر تحليل محتوايي و تاريخي فرهنگ سياسي ايران به اين نتيجه مي رسد كه مردم ايران از نظر فرهنگي با دولتمردان و نظام سياسي حاكم بر آمريكا و نه مردم آمريكا مخالفت دارند.

 

موضعگیریهای‌ ‌حضرت‌ امام‌ خمینی در جریان‌ تسخیر لانه‌‌ جاسوسی

بی‌شك‌ نقش‌ كلیدی‌ و محوری‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) در جریان‌ تسخیر لانه‌‌ جاسوسی ‌آمریكا در تهران‌، اولین‌ مساله‌ای‌ است‌ كه‌ باید در جریان‌ بررسی‌ وضعیت‌ و مواضع ‌نیروهای‌ موجود در جریان‌ تسخیر، مورد بررسی‌ قرار گیرد.

 


واکنش موسوی خوئینی‌ها به ادعای حضور منافقین در اشغال سفارت آمریکا
واکاوی جنگ رسانه ای غرب علیه ایران
هیچ احساس بدی نسبت به گروگان‌گیرها ندارم
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978 اقتصاد سیاسی کمک نظامی‏
هماوردي هژمونيك
هزینه‌های بازدارندگی ایران
هزینه هاى سنگین تحریم ایران بر اقتصاد امریکا
هزارویک دلیل برای حمله نکردن آمریکا به ایران
هدف اساسي آمريكا در ايران چيست؟
نيم قرن شرارت - نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران

 مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved